Нет фото

Автордун бардык макалалары [1]

16:13, 25-май 2015-ж
Байыркы түрк жазма эстеликтеринин кыргыздар үчүн мааниси Киришүү Кыргыздардын тарыхый ата мекени тууралуу Көптөгөн тарыхый окуяларда таасирдүү роль ойногон кыргыздар тарыхта өчпөс издерди калтырышкан. Байыркы түрк урууларынын арасынан негизинен көчмөн жашоо шарты,...
36450 12 Сүрөт Макаланы толук көрүү

×