14.04.2011
 
ШАКЕН
Комузчу
1851
13.04.2011
 
ШАБИЙ
Комузчу
1447
12.04.2011
 
БОЛУШ
Комузчу
1481
12.04.2011
 
СЫЙНА
Комузчу
1438
30.03.2011
 
ЧАЛ
Комузчу
5294
28.03.2011
 
МЕКИШ
Комузчу
2549
22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1557

×