14.04.2011
 
ШАКЕН
Комузчу
1606
13.04.2011
 
ШАБИЙ
Комузчу
1288
12.04.2011
 
БОЛУШ
Комузчу
1253
12.04.2011
 
СЫЙНА
Комузчу
1204
30.03.2011
 
ЧАЛ
Комузчу
4839
28.03.2011
 
МЕКИШ
Комузчу
2261
22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1352