14.04.2011
 
ШАКЕН
Комузчу
1588
13.04.2011
 
ШАБИЙ
Комузчу
1274
12.04.2011
 
БОЛУШ
Комузчу
1234
12.04.2011
 
СЫЙНА
Комузчу
1183
30.03.2011
 
ЧАЛ
Комузчу
4744
28.03.2011
 
МЕКИШ
Комузчу
2245
22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1337