14.04.2011
 
ШАКЕН
Комузчу
1655
13.04.2011
 
ШАБИЙ
Комузчу
1323
12.04.2011
 
БОЛУШ
Комузчу
1291
12.04.2011
 
СЫЙНА
Комузчу
1250
30.03.2011
 
ЧАЛ
Комузчу
4934
28.03.2011
 
МЕКИШ
Комузчу
2319
22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1394