14.04.2011
 
ШАКЕН
Комузчу
1632
13.04.2011
 
ШАБИЙ
Комузчу
1298
12.04.2011
 
БОЛУШ
Комузчу
1265
12.04.2011
 
СЫЙНА
Комузчу
1221
30.03.2011
 
ЧАЛ
Комузчу
4875
28.03.2011
 
МЕКИШ
Комузчу
2289
22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1369