14.04.2011
 
ШАКЕН
Комузчу
1695
13.04.2011
 
ШАБИЙ
Комузчу
1348
12.04.2011
 
БОЛУШ
Комузчу
1339
12.04.2011
 
СЫЙНА
Комузчу
1304
30.03.2011
 
ЧАЛ
Комузчу
5038
28.03.2011
 
МЕКИШ
Комузчу
2380
22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1420