14.04.2011
 
ШАКЕН
Комузчу
1196
13.04.2011
 
ШАБИЙ
Комузчу
1195
12.04.2011
 
БОЛУШ
Комузчу
1118
12.04.2011
 
СЫЙНА
Комузчу
1064
30.03.2011
 
ЧАЛ
Комузчу
3580
28.03.2011
 
МЕКИШ
Комузчу
1874
22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1121