14.04.2011
 
ШАКЕН
Комузчу
1307
13.04.2011
 
ШАБИЙ
Комузчу
1218
12.04.2011
 
БОЛУШ
Комузчу
1157
12.04.2011
 
СЫЙНА
Комузчу
1085
30.03.2011
 
ЧАЛ
Комузчу
3782
28.03.2011
 
МЕКИШ
Комузчу
1983
22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1224