14.04.2011
 
ШАКЕН
Комузчу
1238
13.04.2011
 
ШАБИЙ
Комузчу
1207
12.04.2011
 
БОЛУШ
Комузчу
1136
12.04.2011
 
СЫЙНА
Комузчу
1073
30.03.2011
 
ЧАЛ
Комузчу
3659
28.03.2011
 
МЕКИШ
Комузчу
1913
22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1159