14.04.2011
 
ШАКЕН
Комузчу
1754
13.04.2011
 
ШАБИЙ
Комузчу
1385
12.04.2011
 
БОЛУШ
Комузчу
1396
12.04.2011
 
СЫЙНА
Комузчу
1363
30.03.2011
 
ЧАЛ
Комузчу
5145
28.03.2011
 
МЕКИШ
Комузчу
2452
22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1477