26.04.2011
 
МАМАСАИТ
Акын
1548
02.04.2011
 
ТАЙЫРБЕК
Акын
1920
02.04.2011
 
КӨКӨН
Акын
2036
30.03.2011
 
ТОКТОСУН
Акын
5560
28.03.2011
 
УРПЕЙИМ
Акын
2064
24.03.2011
 
СЫДЫК
Акын
3543
24.03.2011
 
ОСМОНКУЛ
Акын
5885

×