26.04.2011
 
МАМАСАИТ
Акын
1235
02.04.2011
 
ТАЙЫРБЕК
Акын
1538
02.04.2011
 
КӨКӨН
Акын
1645
30.03.2011
 
ТОКТОСУН
Акын
5015
28.03.2011
 
УРПЕЙИМ
Акын
1690
24.03.2011
 
СЫДЫК
Акын
3109
24.03.2011
 
ОСМОНКУЛ
Акын
5047
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1675
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
4652
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1590