26.04.2011
 
МАМАСАИТ
Акын
1115
02.04.2011
 
ТАЙЫРБЕК
Акын
1217
02.04.2011
 
КӨКӨН
Акын
1124
30.03.2011
 
ТОКТОСУН
Акын
3703
28.03.2011
 
УРПЕЙИМ
Акын
1185
24.03.2011
 
СЫДЫК
Акын
2364
24.03.2011
 
ОСМОНКУЛ
Акын
3676
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1013
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
3400
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1246