26.04.2011
 
МАМАСАИТ
Акын
1273
02.04.2011
 
ТАЙЫРБЕК
Акын
1595
02.04.2011
 
КӨКӨН
Акын
1695
30.03.2011
 
ТОКТОСУН
Акын
5095
28.03.2011
 
УРПЕЙИМ
Акын
1740
24.03.2011
 
СЫДЫК
Акын
3163
24.03.2011
 
ОСМОНКУЛ
Акын
5189
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1729
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
4736
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1639