26.04.2011
 
МАМАСАИТ
Акын
1431
02.04.2011
 
ТАЙЫРБЕК
Акын
1787
02.04.2011
 
КӨКӨН
Акын
1920
30.03.2011
 
ТОКТОСУН
Акын
5411
28.03.2011
 
УРПЕЙИМ
Акын
1942
24.03.2011
 
СЫДЫК
Акын
3359
24.03.2011
 
ОСМОНКУЛ
Акын
5632
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1946

×