26.04.2011
 
МАМАСАИТ
Акын
1222
02.04.2011
 
ТАЙЫРБЕК
Акын
1516
02.04.2011
 
КӨКӨН
Акын
1619
30.03.2011
 
ТОКТОСУН
Акын
4968
28.03.2011
 
УРПЕЙИМ
Акын
1665
24.03.2011
 
СЫДЫК
Акын
3053
24.03.2011
 
ОСМОНКУЛ
Акын
4899
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1642
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
4555
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1566