26.04.2011
 
МАМАСАИТ
Акын
1098
02.04.2011
 
ТАЙЫРБЕК
Акын
1181
02.04.2011
 
КӨКӨН
Акын
1077
30.03.2011
 
ТОКТОСУН
Акын
3495
28.03.2011
 
УРПЕЙИМ
Акын
1156
24.03.2011
 
СЫДЫК
Акын
2277
24.03.2011
 
ОСМОНКУЛ
Акын
3556
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
956
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
3235
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1198