26.04.2011
 
МАМАСАИТ
Акын
1254
02.04.2011
 
ТАЙЫРБЕК
Акын
1566
02.04.2011
 
КӨКӨН
Акын
1668
30.03.2011
 
ТОКТОСУН
Акын
5055
28.03.2011
 
УРПЕЙИМ
Акын
1713
24.03.2011
 
СЫДЫК
Акын
3140
24.03.2011
 
ОСМОНКУЛ
Акын
5129
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1699
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
4691
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1610