26.04.2011
 
МАМАСАИТ
Акын
1363
02.04.2011
 
ТАЙЫРБЕК
Акын
1706
02.04.2011
 
КӨКӨН
Акын
1819
30.03.2011
 
ТОКТОСУН
Акын
5293
28.03.2011
 
УРПЕЙИМ
Акын
1861
24.03.2011
 
СЫДЫК
Акын
3276
24.03.2011
 
ОСМОНКУЛ
Акын
5423
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1841
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
4899
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1781