26.04.2011
 
МАМАСАИТ
Акын
1316
02.04.2011
 
ТАЙЫРБЕК
Акын
1642
02.04.2011
 
КӨКӨН
Акын
1757
30.03.2011
 
ТОКТОСУН
Акын
5194
28.03.2011
 
УРПЕЙИМ
Акын
1811
24.03.2011
 
СЫДЫК
Акын
3223
24.03.2011
 
ОСМОНКУЛ
Акын
5304
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1791
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
4825
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1710