26.04.2011
 
МАМАСАИТ
Акын
1124
02.04.2011
 
ТАЙЫРБЕК
Акын
1317
02.04.2011
 
КӨКӨН
Акын
1168
30.03.2011
 
ТОКТОСУН
Акын
3898
28.03.2011
 
УРПЕЙИМ
Акын
1235
24.03.2011
 
СЫДЫК
Акын
2461
24.03.2011
 
ОСМОНКУЛ
Акын
3774
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1108
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
3586
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1287