Замир Алдаяров

Автордун бардык макалалары [1]

06:14, 14-июль 2015-ж
Тарых илимдеринин кандидаты, белгилүү археолог Кубатбек Табалдиев «Кыргыз Туусу гезитинин 2009- жылдын 25- 29- декабрындагы № 97, 98- сандарына жарык кѳргѳн «Тарых эстеликтеринин тонолушу, акыл- эсибиздинжоголушу» деген макаласында бүтүндѳй Кыргызтандагы талкаланып,...
47288 2 Сүрөт Макаланы толук көрүү

×