Ташманбет Кененсариев

Автордун бардык макалалары [4]

10:20, 28-февраль 2018-ж
Автор: КР билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, тарых илимдеринин доктору, профессор Кененсариев Ташманбет (E-mail: t.kenensariev@gmail.com) НҮСҮП МИҢБАШЫ: МАМЛЕКЕТТИК ИШМЕР ЖАНА ТАРЫХЫЙ ИНСАН 3-макала (1-макаланын шилтемеси, 2-макаланын шилтемеси) Нүсүптүн Ташкент менен Оро-Төбөнү...
68066 2 Сүрөт Макаланы толук көрүү
10:15, 28-февраль 2018-ж
Автор: КР билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, тарых илимдеринин доктору, профессор Кененсариев Ташманбет (E-mail: t.kenensariev@gmail.com) НҮСҮП МИҢБАШЫ: МАМЛЕКЕТТИК ИШМЕР ЖАНА ТАРЫХЫЙ ИНСАН 2-макала (1-макала бул шилтемеде, 3-макала бул шилтемеде) Нүсүп хандыктагы кыргыз кошуунуна...
90844 4 Сүрөт Макаланы толук көрүү
10:10, 28-февраль 2018-ж
Автор: КР билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, тарых илимдеринин доктору, профессор Кененсариев Ташманбет (E-mail: t.kenensariev@gmail.com) НҮСҮП МИҢБАШЫ: МАМЛЕКЕТТИК ИШМЕР ЖАНА ТАРЫХЫЙ ИНСАН 1-макала (2-макаланын шилтемеси, 3-макаланын шилтемеси) Алгы сөз Нүсүп миңбашынын саясий...
107723 4 Сүрөт Макаланы толук көрүү
06:19, 3-ноябрь 2016-ж
Инсантаануу багытында изилдөөлөр кыргыз тарыхнаамасындагы эң жемиштүү багыттардын бири экендиги баарына маалым болуп калды. Советтик мезгилде инсандардын өмүрү жана ишмердиги, анын тарыхый орду боюнча изилдөөлөр үзүл-кезил гана болучу. Анткени, тарыхый инсандардын...
99534 Макаланы толук көрүү

×