Нет фото

Асылбек Эшиев

Автордун бардык макалалары [2]

14:22, 30-август 2021-ж
Автор жазган текст өзгөртүүсүз жарыяланат Манастын Кыргыз журтунун идеологиясы Автор – Асылбек Эшиев Кыргыз журту. “Манас” эпосу тарыхый-этнографиялык булак катары. Эпосто (С. Орозбаковдун варианты) Кытай журту, Кыргыз журту, Орус журту, Кырым журту, Ооган журту...
7209 Макаланы толук көрүү
10:53, 3-май 2021-ж
Автор жазган текст өзгөртүүсүз жарыяланды. Автордун пикири редакциянын көз карашын билдирбейт Жусуп Мамайдын вариантынын өзгөчөлүгү (Манастын генеалогиясы, кыргыздын таралышы боюнча) Автор: Асылбек Эшиев «Манас» эпосунун ондогон варианттары бар экендиги маалым....
10385 Макаланы толук көрүү

×