Нет фото

Автордун бардык макалалары [4]

15:48, 22-апрель 2021-ж
Автор жазган текст өзгөртүүсүз жарыяланды. Автордун пикири редакциянын көз карашын билдирбейт АХМЕДОВ Орунбай, тарыхчы КУРМАНБЕК БААТЫР жана «КУРМАНБЕК» ЭПОСУ «Курманбек» — калктын калың катмарына кеңири тараган сүймөнчүктүү баатырдык эпос. Чыгарманын...
37485 Макаланы толук көрүү
14:49, 9-март 2021-ж
Автор жазган текст өзгөртүүсүз жарыяланат. Автордун пикири редакциянын көз карашын билдирбейт Ар бир элдин, жердин тарыхын тактоодо материалдык маданий мурастар, анын ичинде байыркы эстеликтер, шаар, турак-жайлардын жана коргон-чептердин урандыларын изилдөө аркылуу...
4547 Макаланы толук көрүү
13:18, 16-февраль 2021-ж
Макала 2002-жылы “Иран акыны А.Фердоуси жана кыргыз ойчулу Жусуп Баласагын” деген аталышта “Материалы международной научной конференции «Центральная Азия вчера, сегодня, завтра» Бишкек, 2002" жыйнагында жарык көргөн. Ж.Баласагын аябай берилип окуп, үйрөнгөн...
6363 Макаланы толук көрүү
13:15, 16-февраль 2021-ж
Даңктуу алп ойчул, даанышман, илимпоз атактуу акын, мамлекеттик ишмерлерибиздин бири, жердешибиз Жусуп Баласагындын илимий мурасы биздин коомдук жана гуманитардык илимибизде толук изилденген эмес деген ойдон оолакпыз. Изилденген. Бирок, чеке жылытаарлык эмес, чаржайыт...
5905 Макаланы толук көрүү

×