22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
27854
18.03.2011
 
АСАНБАЙ
Чоорчу
21445
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
13993
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
28227
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
25942

×