22.03.2011
 
САИД
Кыякчы
26905
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
24417
22.03.2011
 
ИМАНКУЛ
Кыякчы
12302
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
34001
18.03.2011
 
АСАНБАЙ
Чоорчу
26105
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
17270
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
34150
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
29878

×