Кайырбек Конурбаев

пенсионер. читаю и иследию историю

Автордун бардык макалалары [9]

10:57, 15-апрель 2019-ж
Дагы бир жолу Суяб, Баласагын шаарлары жөнүндө. Автор: Турдумамбет Кызалаков (материал өзгөртүүсүз жарыяланат). Кочкор районундагы Кум-Дөбө айылынын тургуну «Ыйык Мурас» коомунун төрагасы Кайырбек Коңурбаев менен маек: - Кайырбек мырза, эл оозунда айтылып келе...
15692 Макаланы толук көрүү
14:06, 11-июнь 2017-ж
Кочкор өрөөнүндөгү жерлердин аттары Кочкор өрөөнүндө жердин аттары кара деген сөз менен башталган бир топ жерлер бар. Алар: Кара Саз, Кара Күнгөй, Семиз Белдин Кара Тоосу, Кара Суу, Кара Гоо, Кара Кочкор, Кара Тоо, Кара Булак, Куубакы, Кара Мойнок, Көк Адыр. Кара Булуң, Орток (...
17196 Макаланы толук көрүү
08:25, 19-август 2016-ж
«Талаштан чындык жаралат» демекчи, кийинки убактарда Кочкорлук Кайырбек Коңурбаев 40 жылдык ѳмүрүн жалаң археологиялык казууларга арнаганынын жыйынтыгы ѳз жемишин берүүнүн астында турат. Кумдѳбѳ айылынын тегеригиндеги жер астында калган шаарларга археологиялык...
27778 4 Сүрөт Макаланы толук көрүү
22:32, 9-июнь 2016-ж
Сагынбүбү Сабырбекова 1949-жылы Кочкор районунун Кызыл дөбө айылында туулган. Орто мектепти 1966-жылы окуп бүтүрүп, Кыргыз улуттук университетин филология факультетине кирип, аны 1972-жылы бүтүргөндөн кийин Кочкордо жана Комсомолдо мектептерде мугалим болуп кыргыз тил...
24969 Макаланы толук көрүү
15:34, 16-апрель 2016-ж
Тарыхый маалыматтарда Суяб шаары карлуктардын, түрктөрдүн, түргөштөрдүн карахандардын кан ордосу деп жазылат. Суяб шаарынын Х кылымда жок болуп кеткени жөнүндө СССРдин байыркы шаарлардын тарыхы боюнча жазылган тизмеде эмне болуп жок болуп кеткени белгисиз деп...
30569 Макаланы толук көрүү
15:58, 5-январь 2016-ж
"Ысык-Көл Тянь-Шандын Күнгөй АлаТоосу жана Тескей Ала-Тоосунун ортосунда деңиз дээңгелинен 1609 метр бийиктигинде жайгашкан. Суунун көлөмү 1738 куб.км, Ысык-Көл тектоникалык чункурду ээлейт, суусу туздуу. Ысык-Көлдүн жалпы аянты 22 080 кв.км. мунун ичинен көлгө 6236 кв.км, көлдүн...
45896 Макаланы толук көрүү
01:42, 2-январь 2016-ж
“Ысык-Көл Тянь-Шандын Күнгөй АлаТоосу жана Тескей Ала-Тоосунун ортосунда деңиз дээңгелинен 1609 метр бийиктигинде жайгашкан. Суунун көлөмү 1738 куб.км, Ысык-Көл тектоникалык чункурду ээлейт, суусу туздуу. Ысык-Көлдүн жалпы аянты 22 080 кв.км. мунун ичинен көлгө 6236 кв.км, көлдүн...
14502 Макаланы толук көрүү
21:44, 29-ноябрь 2015-ж
Тамырчы болгуча далай азаптарды тарттым. Мен Сабырбекова Сагынбүбү 1949-жылы Нарын обласынын Кочкор районундагы Кызыл-Дөбө айлында төрөлгөм.4-класста окуп жүргөн кезимде чоң атам Айдыралы Манас эпосун сатып келип, бизге окута баштаган. Эпосту кечки тамактан кийин саат 1-2ге...
37911 2 Сүрөт Макаланы толук көрүү
19:49, 29-ноябрь 2015-ж
КОЧКОР ӨРӨӨНҮНДӨГҮ АЛАМААТ ЖЕ, БАЛАСАГУН ШААРЫНЫН ЖОК БОЛУП КЕТИШИ. Баласагун шаарына батыштын, арабдардын жана орустардын тарыхчылары эмне мынча кызыгып изилдешип, көп кайрылышкан деген суроо туулат. Себеби Баласагын жана Суяб шаарлары түрк(кыргыз) каганатынын...
32087 Макаланы толук көрүү

×