Кыргыйбек Молдожунусов

Историк

Автордун бардык макалалары [11]

11:47, 27-апрель 2023-ж
Барпы акындын «»Мөлмөлүн», Жеңижоктун «Көк сулуусун» билчү элек, бирок, Бейдабанын «Бейдабасын» ким укту эле? Көрсө, мындан жүз жыл мурда Сузак тарапта Үрзия деген келишкен сулуу жашап өткөн экен. Ага ашык болуп, жетпей калган Матыбрайым деген жигиттин...
3133 Макаланы толук көрүү
10:10, 7-апрель 2023-ж
Айт майрамы илгертен бери эле кыргыз маданиятынын ажырагыс бир бөлүгү болгон. Жүз жыл мурда карыялардан жазылып калган кол жазмаларга карасак, кыргыз элинде жыл сайын майрамдала турган улуттук майрам деп айт күндөрүн гана эскеришкен экен. Атактуу Тыныбек манасчынын...
5366 Макаланы толук көрүү
15:15, 25-август 2021-ж
Автор жазган текст өзгөртүүсүз жарыяланат. Автордун пикири редакциянын көз карашын билдирбейт. Кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгында, санжыралык баяндарында жана дастандарында эскерилген каармандардын бир канчалары чындыгында эле жашап өткөн тарыхый инсандар...
9259 Макаланы толук көрүү
15:50, 22-апрель 2021-ж
Автор жазган текст өзгөртүүсүз жарыяланды. Автордун пикири редакциянын көз карашын билдирбейт Мындан эки кылым мурда эле жер астынан табылган тыйындардагы жазуулар аркылуу караханий хандарын изилдөө иши башталган. Айтсак, 1832-жылы Х.М.Френ, 1841-жылы М.К.Казем-Бек, 1861-жылы...
7704 Макаланы толук көрүү
15:38, 3-декабрь 2020-ж
Автор жазган текст өзгөртүүсүз жарыяланат. Автордун пикири редакциянын көз карашын билдирбейт. Узак кылымдар бою көчмөнчүлүктүн шартында көчүп-конуп жашап келген кыргыз элинин мамлекети көп учурда конфедеративдик түзүлүштө болуп тургандыктан, аларда маанилүү саясий,...
7644 Макаланы толук көрүү
10:38, 4-май 2020-ж
Манас баатырдын жана анын уулу менен небересинин өмүр баяны менен байланыштуу тарыхты чагылдырып жаткандай сезилген «Манас» эпосунда «миң жылдык» тарых камтылгандыгын тарыхчылар айтып келишет. Ошентсе да, канчалаган тарыхый окуялардын кайсы бири кандайча...
9782 Макаланы толук көрүү
11:54, 7-апрель 2020-ж
Тарыхта кыргыздар узак кылымдар бою, жакынкы жүз жылдыкка дейре көчмөндөрдүн маданиятын алып келген эл болгондугу маалым. Ошондуктан кыргыздарда социалдык жардамдын салттуу формалары абдан жакшы өнүккөн. Аны азыркыга чейин сакталып келе жаткан айрым үрп-адаттардан,...
9622 Макаланы толук көрүү
10:40, 19-февраль 2020-ж
XVIII кылымда жашап өткөн даңазалуу кыргыз баатырларынын дагы бири болгон Жанболот баатырдын өмүр жолу жөнүндө баяндалган тарыхый маалыматтар жок эместиги кубандырат. Чекир саяк деген кыргыз уруусунун чоро бөлүгүнүн башчысы болгон Тоймат бийдин Жанболот жана Чымынтай...
14618 Макаланы толук көрүү
13:24, 8-январь 2020-ж
Автор жазган текст, грамматикасы өзгөргөн жок. Автордун пикири редакциянын көз карашын билдирбейт. Моголстан мамлекети кулагандан кийин көз карандысыздык үчүн күрөш баштаган теңиртоолук көчмөн урууларды XVI кылымдын башында Мухаммед-Кыргыз бийлеп турган. Тилекке каршы,...
14298 Макаланы толук көрүү
12:47, 30-декабрь 2019-ж
Кыргызстандын кереметтүү Суусамыр жергесинин тарыхына байланыштуу «Эралынын аткан жер, Эдигенин жаткан жер» деген аңыз айтылып келген. Ал жөн гана уламыш эмес – ал кыргыз элинин аскердик, саясий тарыхына тиешелүү кызыктуу жана баалуу тарыхый маалыматты ичине...
33946 Макаланы толук көрүү
17:16, 13-май 2015-ж
Кыргызстан өз эгемендүүлүгүн алгандан бери бул өлкөдө илим-билим жаатында бир канча жаңылыктар болуп, жаңы илимий багыттар жандана баштады, анын ичинде психология илими да мындан куру калган жок. Бирок, кыргызстандык психологдордун айтымына караганда, бул өлкөдө...
21996 Макаланы толук көрүү

×