Ташманбет Кененсариев

Все статьи автора [4]

10:20 28 Февраля 2018
Автор: КР билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, тарых илимдеринин доктору, профессор Кененсариев Ташманбет (E-mail: t.kenensariev@gmail.com) НҮСҮП МИҢБАШЫ: МАМЛЕКЕТТИК ИШМЕР ЖАНА ТАРЫХЫЙ ИНСАН 3-макала (1-макаланын шилтемеси, 2-макаланын шилтемеси) Нүсүптүн Ташкент менен Оро-Төбөнү...
3031 2 фото Развернуть статью
10:15 28 Февраля 2018
Автор: КР билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, тарых илимдеринин доктору, профессор Кененсариев Ташманбет (E-mail: t.kenensariev@gmail.com) НҮСҮП МИҢБАШЫ: МАМЛЕКЕТТИК ИШМЕР ЖАНА ТАРЫХЫЙ ИНСАН 2-макала (1-макала бул шилтемеде, 3-макала бул шилтемеде) Нүсүп хандыктагы кыргыз кошуунуна...
2597 4 фото Развернуть статью
10:10 28 Февраля 2018
Автор: КР билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, тарых илимдеринин доктору, профессор Кененсариев Ташманбет (E-mail: t.kenensariev@gmail.com) НҮСҮП МИҢБАШЫ: МАМЛЕКЕТТИК ИШМЕР ЖАНА ТАРЫХЫЙ ИНСАН 1-макала (2-макаланын шилтемеси, 3-макаланын шилтемеси) Алгы сөз Нүсүп миңбашынын саясий...
5065 4 фото Развернуть статью
6:19 3 Ноября 2016
Инсантаануу багытында изилдөөлөр кыргыз тарыхнаамасындагы эң жемиштүү багыттардын бири экендиги баарына маалым болуп калды. Советтик мезгилде инсандардын өмүрү жана ишмердиги, анын тарыхый орду боюнча изилдөөлөр үзүл-кезил гана болучу. Анткени, тарыхый инсандардын...
7686 Развернуть статью
X
Для размещения комментария авторизуйтесь

×