02.04.2011
 
ТАИП
Кыякчы
2855
02.04.2011
 
ТАЙЫРБЕК
Акын
16572
02.04.2011
 
КӨКӨН
Акын
10514
02.04.2011
 
БЕКТУР
Комузчу
10155
30.03.2011
 
ЧАЛ
Комузчу
15180
30.03.2011
 
ТОКТОСУН
Акын
21301
30.03.2011
 
МААМЫТ
Кыякчы
4288
28.03.2011
 
ЖАЛИ
Кыякчы
5378

×