02.04.2011
 
КӨКӨН
Акын
2108
30.03.2011
 
ЧАЛ
Комузчу
5495
30.03.2011
 
ТОКТОСУН
Акын
5644
30.03.2011
 
МААМЫТ
Кыякчы
1567
28.03.2011
 
ЖАЛИ
Кыякчы
1940
28.03.2011
 
МЕКИШ
Комузчу
2753
28.03.2011
 
УРПЕЙИМ
Акын
2129
28.03.2011
 
КАБА
Манасчы
3670
24.03.2011
 
СЫДЫК
Акын
3651
24.03.2011
 
ОРОК
Манасчы
1075

×