22.03.2011
 
УРКАШ
Манасчы
1066
22.03.2011
 
САИД
Кыякчы
1171
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1013
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
3400
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
1965
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1246
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
3137