24.03.2011
 
ОСМОНКУЛ
Акын
5531
22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1528
22.03.2011
 
УРКАШ
Манасчы
1406
22.03.2011
 
САИД
Кыякчы
1821
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1901
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
4985
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
2772
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1827
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
4701

×