22.03.2011
 
САИД
Кыякчы
1138
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
956
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
3235
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
1884
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1198
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
3041