22.03.2011
 
УРКАШ
Манасчы
1128
22.03.2011
 
САИД
Кыякчы
1256
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1159
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
3761
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
2141
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1325
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
3388