22.03.2011
 
УРКАШ
Манасчы
1138
22.03.2011
 
САИД
Кыякчы
1409
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1317
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
4024
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
2285
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1450
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
3694