24.03.2011
 
КУЛМАТ
Кыякчы
2009
24.03.2011
 
ОСМОНКУЛ
Акын
6046
22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1734
22.03.2011
 
УРКАШ
Манасчы
1605
22.03.2011
 
САИД
Кыякчы
2033
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
2118
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
5226
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
3026
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
2015
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
5010

×