22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1420
22.03.2011
 
УРКАШ
Манасчы
1293
22.03.2011
 
САИД
Кыякчы
1690
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1791
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
4825
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
2636
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1710
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
4524