24.03.2011
 
ОСМОНКУЛ
Акын
5632
22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1555
22.03.2011
 
УРКАШ
Манасчы
1443
22.03.2011
 
САИД
Кыякчы
1867
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1946
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
5043
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
2829
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1852
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
4773

×