22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1337
22.03.2011
 
УРКАШ
Манасчы
1188
22.03.2011
 
САИД
Кыякчы
1550
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1642
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
4555
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
2484
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1566
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
4244