22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1369
22.03.2011
 
УРКАШ
Манасчы
1217
22.03.2011
 
САИД
Кыякчы
1607
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1699
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
4691
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
2542
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1610
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
4376