22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1394
22.03.2011
 
УРКАШ
Манасчы
1245
22.03.2011
 
САИД
Кыякчы
1639
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1729
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
4736
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
2579
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1639
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
4425