22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1476
22.03.2011
 
УРКАШ
Манасчы
1347
22.03.2011
 
САИД
Кыякчы
1768
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1841
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
4899
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
2704
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1781
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
4616