28.03.2011
 
ШААБАЙ
Манасчы
32279
28.03.2011
 
МЕКИШ
Комузчу
18233
28.03.2011
 
УРПЕЙИМ
Акын
17286
28.03.2011
 
КАБА
Манасчы
22031
24.03.2011
 
СЫДЫК
Акын
28871
24.03.2011
 
ОРОК
Манасчы
9038
24.03.2011
 
КУЛМАТ
Кыякчы
21877
24.03.2011
 
ЫБЫРАЙ
Комузчу
26352
24.03.2011
 
ОСМОНКУЛ
Акын
17181
22.03.2011
 
МАМБЕТ
Манасчы
21500
22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
13185
22.03.2011
 
УРКАШ
Манасчы
20334
22.03.2011
 
САИД
Кыякчы
19494
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
17882

×