22.03.2011
 
УСУП
Комузчу
1352
22.03.2011
 
УРКАШ
Манасчы
1196
22.03.2011
 
САИД
Кыякчы
1576
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1675
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
4652
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
2514
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1590
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
4309