22.03.2011
 
УРКАШ
Манасчы
1102
22.03.2011
 
САИД
Кыякчы
1235
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
1108
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
3586
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
2083
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
1287
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
3235