22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
26648
18.03.2011
 
АСАНБАЙ
Чоорчу
20472
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
13316
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
26807
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
24831

×