22.03.2011
 
САИД
Кыякчы
27029
22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
24621
22.03.2011
 
ИМАНКУЛ
Кыякчы
12385
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
34185
18.03.2011
 
АСАНБАЙ
Чоорчу
26190
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
17338
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
34258
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
29968

×