22.03.2011
 
АЛЫМКУЛ
Акын
23390
22.03.2011
 
ИМАНКУЛ
Кыякчы
11897
22.03.2011
 
КОРГООЛ
Акын
33221
18.03.2011
 
АСАНБАЙ
Чоорчу
25459
18.03.2011
 
ДАТКА
Кыякчы
16811
18.03.2011
 
КАЛЫК
Акын
33424
18.03.2011
 
ШАПАК
Манасчы
29271

×