Нет фото
Октябрь Капалбаев

Автордун бардык макалалары [9]

10:12, 21-февраль 2017-ж
– Байке, сиз Токтогулдун кайсыл жеринен болосуз?, – деген суроо берилгенде, чай кайнам убакыттан бери жаныбызда жаркылдап, ар нерсени айтып тамашалап, өткөн-кеткен окуялардан кеп салып, элди күлдүрүп, өзү дагы күлүп олтурган адамдын жүзү бир аз кумсара түшүп, күлкүнүн...
24028 Макаланы толук көрүү
16:29, 14-октябрь 2016-ж
Борбордук Азиядагы элдердин салттуу маданиятынын келип чыгышы жана алардын өзгөчөлүктөрү жашаган аймактарына, этникалык тарыхый өнүгүшүнө байланыштуу өнүккөн. Ошол эле учурда алардын жүргүзгөн чарбасынын түрлөрүнүн, коомдук өзгөрүүлөрдүн көрсөткүчтөрүнө карата...
41253 Макаланы толук көрүү
18:03, 10-май 2016-ж
«...Өмүргө тойбойт адамзат», – деп жан дүйнөнү какшатып, омуртка жүлүнүндү сыздатып, көкүрөк-көөдөнүңдү муңкантып кеткен ырдагыдай адамзат, сөздүн ачыгын айта турган болсок, өмүргө эле эмес көп нерсеге көзү тойбой келет эмеспи. Ал эми адамдын өмүрүн балалык кез,...
32995 Макаланы толук көрүү
16:44, 22-февраль 2016-ж
Айрыкча, кыргыз эли байыртадан эле көзгө көрүнгөн, колго кармалган, акылына таанылган, кулагына угулган, искелип жыттанган нерселердин баарына ат коюп, атынан чакырганды эреже тутуп, мүмкүн болушунча аларга тең ата мамиле кылганды мурас кылып, «чөптү кордосоң, көзгө...
37050 Макаланы толук көрүү
11:22, 18-январь 2016-ж
«Тил жүрөктүн тилмечи», - дегендей мээде орун алалбай ойдологон ойду, жүрөктү өйүгөн купуя-сырды, жанды тынч алдырбай түйшөлткөн ачуу-таттуу сезимдердин баарын адам тили менен жеткирет. Ойлонгондо айтканга оңой болуп турганы менен сүйлөй келгенде тилиң өзүнөн өзү...
32244 Макаланы толук көрүү
10:52, 30-ноябрь 2015-ж
КАРГА АКЕНИН МИҢ САНАТЫ (1718-1828) Улуу кыргыз элинде аңтаңдап адашууну билбеген, сүйлөгөнү санат, жашоосу өрнөк нечендеген даанышмандар, сансыз ааламатта, тоо жылып бар жатса да акылынан шашпаган акылмандар, жандуу менен жансыздын сырын билген билгилер, уккандын кумарын...
37130 Макаланы толук көрүү
17:23, 9-октябрь 2015-ж
«Манас» эпосундагы тери иштетүү көркөм кол өнөрчүлүгү Жалпы түшүнүк. Борбордук Азиядагы эң байыркы элдердин катарына кирген кыргыз эли өзүнүн көчмөн жашоо-тиричилигинде көбүнчө көчмөнчүлүккө ылайыктуу турак-жайларды, кийим-кечелерди, тамак-аштарды, чарбаны...
69716 Макаланы толук көрүү
14:57, 3-апрель 2015-ж
КАРАЧ АКЕ (1837-1914) Даанышмандык кеменгерлиги менен атагы чыгып, улуттун уңгусуна айланган айтылуу Сарт акенин «Кагазга түшкөн кат өлбөйт, жакшы адамдын өзү менен сөзү өлбөйт», – деп ташка тамга менен басылгандай айтылган октуу сөздөрү канчалаган мезгилдер өтсө...
60069 Макаланы толук көрүү
14:52, 3-апрель 2015-ж
САДЫР АКЕ (1821-1905) Өзүн сыйлаган ар бир эл калп айткандарды, жалган сүйлөгөндөрдү жектеп, укум-тукумун, урпактарын түз айтып, түз сүйлөгөнгө тарбиялап, ал эреже-тартиптерди ырым-жырым, макал-лакап, уламыш-жомок, дастан, эпос түрүндө келечек муунга калтырып кеткен....
42373 Макаланы толук көрүү

×